Vistabel är ett muskelavslappnande medel som verkar genom att blockera nervimpulser till de områden som injiceras. Det aktiva ämnet är botulinumtoxin A vilket är detsamma som i Vistabel, Botox, Bocouture.