Resevaccin

Stamaril

Gula febern

 • FÖR: Aktiv immunisering mot gula febern
 • DOSERING: 1 dos injiceras subkutant
 • BIVERKNINGAR: Rodnad och svullnad vid injektionsstället

Hepatit-A Barn

 • FÖR: Aktiv immunisering mot Hepatit-A
 • DOSERING: 2 doser injiceras intramuskulär
 • BIVERKNINGAR: Rodnad och svullnad vid injektionsstället

Hepatit-B Barn

 • FÖR: Aktiv immunisering mot Hepatit-B
 • DOSERING: 3 doser injiceras intramuskulär
 • BIVERKNINGAR: Rodnad och svullnad vid injektionsstället

Hepatit A+B Barn

 • FÖR: Aktiv immunisering mot Hepatit-A och B
 • DOSERING: 3 doser injiceras intramuskulär
 • BIVERKNINGAR: Rodnad och svullnad vid injektionsstället

Havrix / Vaqta

Hepatit-A Vuxen

 • FÖR: Aktiv immunisering mot Hepatit-A
 • DOSERING: 2 doser injiceras intramuskulär
 • BIVERKNINGAR: Rodnad och svullnad vid injektionsstället

Hepatit-B Vuxen

 • FÖR: Aktiv immunisering mot Hepatit-B
 • DOSERING: 3 doser injiceras intramuskulär
 • BIVERKNINGAR: Rodnad och svullnad vid injektionsstället

Hepatit A+B Vuxen

 • FÖR: Aktiv immunisering mot Hepatit-A och B
 • DOSERING: 3 doser injiceras intramuskulär
 • BIVERKNINGAR: Rodnad och svullnad vid injektionsstället

Kolera ETEC

 • FÖR: Aktiv immunisering mot Kolera
 • DOSERING: 2-3 doser(Kapslar)
 • BIVERKNINGAR: Sällsynta feber, allmän sjukdomskänsla

Malaria

 • FÖR: Förebyggande av Malaria
 • DOSERING: Tabletter med olika doseringar
 • BIVERKNINGAR: Huvudvärk, magsmärtor och diarré

Menigokocker ACWY

 • FÖR: Vaccin mot hjärnhinneinflammation
 • DOSERING: 1-2 doser intramuskulär för alla åldrar
 • BIVERKNINGAR: Rodnad och svullnad vid injektionsstället samt feber inom 48 timmar ibland

Menigokocker typ B

 • FÖR: Vaccin mot hjärnhinneinflammation
 • DOSERING: 2-3 doser intramuskulär för alla åldrar
 • BIVERKNINGAR: Rodnad och svullnad vid injektionsstället samt feber inom 48 timmar ibland

Tyfoidfeber

 • FÖR: Aktiv immunisering mot Tyfoidfeber
 • DOSERING: 3 doser(Kapslar)
 • BIVERKNINGAR: Huvudvärk och magbesvär ibland

Japansk encefalit

 • FÖR: Aktiv immunisering mot japansk encefalit
 • DOSERING: 3 doser injiceras intramuskulär
 • BIVERKNINGAR: Rodnad och svullnad vid injektionsstället