Grundvaccin

diTeBooster

Difteri, Stelkramp

 • FÖR: Tetanus profylax som booster dos
 • DOSERING: En dos intramuskulär för alla åldrar
 • BIVERKNINGAR: Rodnad och svullnad vid injektionsstället samt feber inom 48 timmar ibland

Difteri, Stelkramp, Kikhosta

 • FÖR: Booster vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta
 • DOSERING: En dos intramuskulär för alla från 4 års åldrar
 • BIVERKNINGAR: Rodnad och svullnad vid injektionsstället samt feber inom 48 timmar ibland

Polio

 • FÖR: Aktiv immunisering mot polio
 • DOSERING: 3-4 doser intramuskulär för alla åldrar
 • BIVERKNINGAR: Rodnad och svullnad vid injektionsstället samt feber inom 48 timmar ibland

Mässling, Påssjuka, Röda hund

 • FÖR: Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund
 • DOSERING: 2 doser intramuskulär från 9 månaders åldrar
 • BIVERKNINGAR: Rodnad och svullnad vid injektionsstället samt feber inom 48 timmar ibland

Difteri, Kikhosta, Stelkramp, Polio

 • FÖR: Booster vaccin mot difteri, stelkramp , kikhosta och polio
 • DOSERING: 1 dos intramuskulär från 3 års ålder
 • BIVERKNINGAR: Rodnad och svullnad vid injektionsstället samt feber inom 48 timmar ibland