Platelet-Rich Plasma

Plasma är den flytande delen av helblod. Det består till stor del av vatten och proteiner, och det ger ett medium för röda blodkroppar, vita blodkroppar och blodplättar att cirkulera genom kroppen. Blodplättar, även kallade trombocyter, är blodkroppar som orsakar blodproppar och andra nödvändiga tillväxtläkande funktioner. Blodplättsaktivering spelar en nyckelroll i kroppens naturliga läkningsprocess.

Blodplättsrik plasma-terapi (PRP) använder injektioner av en koncentration av en patients egna blodplättar. PRP-injektioner förbereds genom att ta allt från ett till några rör av ditt eget blod och köra det genom en centrifug för att koncentrera blodplättarna. Dessa aktiverade blodplättar injiceras sedan direkt i din hud eller hårsäck. Detta frigör tillväxtfaktorer som stimulerar och ökar antalet reparation celler som din kropp producerar.

Behandlingsplan består av 3 behandlingar med en månad mellanrum som upprepas vars 3 månader vid behov.