Vaccin

 • Difteri
 • Stelkramp
 • Kikhosta
 • Polio
 • Mässling
 • Påssjuka
 • Röda hund
 • Gula febern
 • Hepatit A
 • Hepatit B
 • Kolera ETEC 
 • Tyfoid
 • Japansk encefalit
 • Malaria profylax
 • Meningokocker
 • Rabies
 • Säsongsinfluensa
 • Bältros
 • HPV
 • Vattkoppor
 • Lunginflammation
 • PPD-test
 • Fästing TBE
 • Recept

Bra att veta:

 • Fortsätt vaccinationerna där de avbröts
  • Patienter som har genomgått stamcellstransplantation är ett undantag.
 • Alla vaccin kan ges samtidigt 
  • Vaccin som inte innehåller levande försvagade sjukdomsalstrare, kan ges när som helst tillsammans med andra vaccin.
  • Vaccin som innehåller levande försvagade sjukdomsalstrare kan ges när som helst i förhållande till icke-levande vaccin.
   Levande försvagade vaccin ges samtidigt eller med minst fyra veckors intervall 
  • Vaccin med levande försvagade sjukdomsalstrare ska ges antingen samtidigt eller med minst fyra veckors intervall.
 • Det föreligger ingen risk för överdosering med vaccin
  • Om du är osäker på om vaccinet getts eller inte – vaccinera. Till exempel antikroppsbestämning behöver inte göras på förhand.
  • Denna regel kan också tillämpas i situationer där det inte är säkert om personen genomgått den sjukdom som denne vaccineras mot. Om vaccinationsskyddet är oklart – vaccinera.
 • Flera vaccin kan ges samtidigt 
 • Ny dos om vaccinet går till spillo