Hem » Vaccin

Bältros kan du få ändå!

dropin

Dags för TBE vaccin!

dropin

20% Rabatt på Botox

Kampanj

Kikhosta vaccin till gravida

dropin

Vaccin

Går inte bra!

Bra att veta:

 • Fortsätt vaccinationerna där de avbröts
  • Patienter som har genomgått stamcellstransplantation är ett undantag.
 • Alla vaccin kan ges samtidigt
  • Vaccin som inte innehåller levande försvagade sjukdomsalstrare, kan ges när som helst tillsammans med andra vaccin.
  • Vaccin som innehåller levande försvagade sjukdomsalstrare kan ges när som helst i förhållande till icke-levande vaccin.
   Levande försvagade vaccin ges samtidigt eller med minst fyra veckors intervall 
  • Vaccin med levande försvagade sjukdomsalstrare ska ges antingen samtidigt eller med minst fyra veckors intervall.
 • Det föreligger ingen risk för överdosering med vaccin
  • Om du är osäker på om vaccinet getts eller inte – vaccinera. Till exempel antikroppsbestämning behöver inte göras på förhand.
  • Denna regel kan också tillämpas i situationer där det inte är säkert om personen genomgått den sjukdom som denne vaccineras mot. Om vaccinationsskyddet är oklart – vaccinera.
 • Flera vaccin kan ges samtidigt 
 • Ny dos om vaccinet går till spillo
 • Efter en vaccination kan man motionera om man mår bra.
 • Vaccinationen kan ge upphov till

  • trötthet
  • feber
  • sjukdomskänsla
  • lokala symtom på injektionsstället, såsom rodnad, värme och svullnad.
 • Efter en vaccination som ges i en muskel bör man överväga om man ska ägna sig åt motion som anstränger samma muskel där vaccinet injicerades. Om man anstränger muskeln kan de lokala symtomen på injektionsstället öka.
 • Alla vaccinationer kan ges när personen har tillfrisknat så pass att hen igen kan vara på dagis, i skolan eller på jobbet. 
 • Det finns inga vetenskapliga bevis för att homeopatiska preparat kan ge ett effektivt skydd mot de sjukdomar som förebyggs genom vaccination.
 • Vaccinerna innehåller en aktiv substans, dvs. ett antigen, och hjälpämnen.
 • Om du har en äggvitaallergi och överväger att bli vaccinerad, är det viktigt att du diskuterar detta med vår läkare. Vissa vacciner, inklusive vissa influensavacciner och vissa doser av mässling-, påssjuka- och röda hund-vaccinet (MMR-vaccin) plus vaccin för Gula febern, kan innehålla spår av äggproteiner. Äggproteinet används ofta under tillverkningsprocessen av vissa vacciner.

  Det är dock viktigt att notera att de flesta personer med äggvitaallergi kan ta dessa vacciner utan problem, eftersom mängden äggprotein som återfinns i vaccinet är mycket liten. I de flesta fall orsakar det inte en allergisk reaktion. Men om du har en allvarlig allergi mot äggvita eller tidigare har haft en allvarlig allergisk reaktion mot vacciner som innehåller äggprotein, kan det vara nödvändigt att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Ibland kräver det att man vaccinera sig på speciella allergimotagning eller sjukhus.

  Det är viktigt att ha en öppen och ärlig kommunikation med din läkare om din allergi och vaccinationen du överväger. De kan ge dig den bästa rådgivningen baserat på din specifika situation och hjälpa till att ta det bästa beslutet för din hälsa.

We use cookies to personalise content, to provide new features and to analyse our traffic. We also use the data for analytics purposes. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
WhatsApp Image 2021-04-12 at 20.53.43

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Saltsjökliniken/Läkartorget AB 1 Oktober 2020 För Saltsjökliniken/Läkartorget AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. Personuppgiftsansvarig För de behandlingar som sker inom Saltsjökliniken/Läkartorget AB:s verksamhet är Läkartorget AB personuppgiftsansvarig. (556849-1376 Ormingeplan 3, 13230 Saltsjö Boo). Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför? Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, samt uppgifter som du gett om närmast anhörig. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter för att uppfylla regler i enligt med PUL. Personuppgiftsbiträden I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer eller elektroniska journalsystem. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år. Vad är dina rättigheter som registrerad? Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter. Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta admin@saltsjokliniken.se som är ansvarig för personuppgiftsfrågor. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Ormingeplan 3

132 30

Saltsjö Boo

Mån - Fre 10:00 - 19:00

Lör 11:00 - 16:00

Sön 11:00 - 16:00

Kontakta oss:

Tel 0700 700 424

info@saltsjokliniken.se

© Saltsjökliniken. All Rights Reserved 2020-2022
Save settings
Cookies settings