Hem » Vaccin » Går bra

Bältros kan du få ändå!

dropin

Dags för TBE vaccin!

dropin

20% Rabatt på Botox

Kampanj

Kikhosta vaccin till gravida

dropin

Går bra!

Tidigare vaccinationer

Följande situationer med anknytning till tidigare vaccinationer hindrar inte vaccination:

 • inga eller bristfälliga uppgifter om personens vaccinationshistoria
 • lokala symtom i den vaccinerade kroppsdelen eller lindriga allmänsymtom efter föregående vaccination
 • tidigare biverkning av vaccination eller misstanke om det hos en familjemedlem eller släkting.

Överkänslighet eller allergi

Följande lindriga överkänsligheter eller allergier hindrar inte vaccination:

 • fördröjd överkänslighet mot någon komponent i vaccinet som framträder i form av en lokal hudreaktion, till exempel överkänslighet mot neomycin eller formaldehyd
 • atopiska sjukdomar, till exempel astma, allergisk snuva eller eksem.

Sjukdomar

Följande sjukdomar hindrar inte vaccination:

 • infektionssjukdom med lindriga symtom, till exempel snuva eller öroninflammation utan feber
 • tidigare feberkramper, utan komplikationer
 • kronisk hjärt-, lung-, lever- eller njursjukdom
 • diabetes
 • utvecklingsstörning, Downs syndrom
 • CP-skada
 • neurologisk sjukdom, såsom välkontrollerad epilepsi eller MS-sjukdom
 • tics dvs. Tourettes syndrom
 • ledgångsreumatism, SLE
 • immunbrist – observera levande försvagade vaccin för vilka det finns begränsningar.

Läkemedel

Följande läkemedelsbehandlingar hindrar inte vaccination:

 • behandling med antibiotika eller antivirala läkemedel
 • kortikosteroidbehandling på huden, genom inhalation eller i leder
 • fysiologisk kortisonsubstitution
 • systemisk kortikosteroidbehandling i låga doser
 • kortvarig kortikosteroidbehandling i höga doser som varar mindre än 14 dagar eller som snabbt minskar.

Andra situationer och tillstånd

Följande situationer hindrar inte vaccination:

 • gulsot hos nyfödda
 • prematurer – om inte kontraindikationer föreligger på grund av sjukdom eller behandling av sjukdom
 • låg födelsevikt hos nyfödda – kontrollera BCG- och HBV-vaccination
 • dibarnet som ska vaccineras
 • mamman till det barn som ska vaccineras är gravid
 • ammande kvinnan som ska vaccineras r. Observera att vaccin mot gula febern kan vara kontraindicerat. Gör en riskbedömning.
 • undervikt hos annars friskt barn
 • inkubationstid och konvalescens vid smittsam sjukdom
 • tidigare genomgången smittsam sjukdom som förebyggs med det aktuella vaccinet. Till exempel kikhosta, mässling, röda hund, påssjuka, pneumokocksjukdom eller vattkoppor
 • autism och autismspektrumstörningar
 • tillstånd efter operation eller annat kirurgiskt ingrepp
 • krampbenägenhet eller epilepsi inom den närmaste familjen (föräldrar eller syskon)
 • immunbrist hos en familjemedlem eller annan närstående person på grund av sjukdom eller behandling av sjukdom – kontrollera försiktighetsåtgärderna för respektive vaccin.
We use cookies to personalise content, to provide new features and to analyse our traffic. We also use the data for analytics purposes. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
WhatsApp Image 2021-04-12 at 20.53.43

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Saltsjökliniken/Läkartorget AB 1 Oktober 2020 För Saltsjökliniken/Läkartorget AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. Personuppgiftsansvarig För de behandlingar som sker inom Saltsjökliniken/Läkartorget AB:s verksamhet är Läkartorget AB personuppgiftsansvarig. (556849-1376 Ormingeplan 3, 13230 Saltsjö Boo). Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför? Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, samt uppgifter som du gett om närmast anhörig. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter för att uppfylla regler i enligt med PUL. Personuppgiftsbiträden I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer eller elektroniska journalsystem. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år. Vad är dina rättigheter som registrerad? Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter. Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta admin@saltsjokliniken.se som är ansvarig för personuppgiftsfrågor. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Ormingeplan 3

132 30

Saltsjö Boo

Mån - Fre 10:00 - 19:00

Lör 11:00 - 16:00

Sön 11:00 - 16:00

Kontakta oss:

Tel 0700 700 424

info@saltsjokliniken.se

© Saltsjökliniken. All Rights Reserved 2020-2022
Save settings
Cookies settings