Reseguiden C. Amerika

 • MMR: Barn som inte haft eller tidigare blivit vaccinerade mot mässling, påssjuka eller röda hund bör vaccineras mot dessa sjukdomar.
 • Gula febern*: Gula febern-vaccinationen krävs om du anländer från vissa länder i Afrika eller Sydamerika.
 • Insektsskydd: Mygg kan sprida sjukdomar som t.ex. denguefeber. Om du har mygg i din omgivning – använd alltid myggstift/spray på fria hudytor! Långärmad skjorta och långbyxor minskar ytterligare risken för myggbett. Vid övernattning på landsbygd eller i djungel bör du även använda ett impregnerat myggnät som skydd.

Belize

 • Polio
 • Stelkramps
 • Difteri
 • Hepatit A
 • Hepatit B
 • Dukoral
 • Tyfoid
 • TB
 • Rabies
 • Malaria profylax
 • Insektsskydd

Costa Rica

 • Polio
 • Stelkramps
 • Difteri
 • Hepatit A
 • Hepatit B
 • Gula febern*
 • Dukoral
 • Tyfoid
 • Rabies
 • Malaria profylax
 • Insektsskydd

El Salvador

 • Polio
 • Stelkramps
 • Difteri
 • Hepatit A
 • Hepatit B
 • Gula febern*
 • Dukoral
 • Tyfoid
 • TB
 • Rabies
 • Malaria profylax
 • Insektsskydd

Guatemala

 • Polio
 • Stelkramps
 • Difteri
 • Hepatit A
 • Hepatit B
 • Gula febern*
 • Dukoral
 • Tyfoid
 • TB
 • Rabies
 • Malaria profylax
 • Insektsskydd

Honduras

 • Polio
 • Stelkramps
 • Difteri
 • Hepatit A
 • Hepatit B
 • Gula febern*
 • Dukoral
 • Tyfoid
 • TB
 • Rabies
 • Malaria profylax
 • Insektsskydd

Nicaragua

 • Polio
 • Stelkramps
 • Difteri
 • Hepatit A
 • Hepatit B
 • Gula febern*
 • Dukoral
 • Tyfoid
 • TB
 • Rabies
 • Malaria profylax
 • Insektsskydd

Panama

 • Polio
 • Stelkramps
 • Difteri
 • Hepatit A
 • Hepatit B
 • Gula febern*
 • Dukoral
 • Tyfoid
 • TB
 • Rabies
 • Malaria profylax
 • Insektsskydd