Hem » Luktsinne behandling

Bältros kan du få ändå!

dropin

Dags för TBE vaccin!

dropin

20% Rabatt på Botox

Kampanj

Kikhosta vaccin till gravida

dropin

Luktsinne

1 månads behandling:

  • 4 essentiella framtagna oljor i ett fint paket tillsammans med instruktionshäfte och kalender.

3 månaders behandling:

  • 12 essentiella framtagna oljor i ett fint paket tillsammans med instruktionshäfte och kalender.

Efter att ha haft covid-19 kan en person uppleva en förlust av lukt- och smaksinne, som kan vara långvarig. Detta beror på att viruset kan skada de nervceller som är ansvariga för att känna igen dofter och smaker.

Behandling av förlorat luktsinne efter covid-19 har visat sig vara ganska utmanande, eftersom det inte finns någon beprövad medicinering eller terapi som specifikt är inriktad på detta tillstånd. Men det finns några strategier som kan hjälpa till att återställa luktsinnet.

En av de mest använda strategierna är luktträning, som innebär att personen utsätter sig för en serie av specifika dofter dagligen under en period. Detta hjälper hjärnan att omprogrammera och träna om de nödvändiga neurala kretsarna som är involverade i luktsinnet.

Det är också viktigt att notera att tiden det tar för att återfå luktsinnet kan variera från person till person. Vissa kan uppleva förbättringar inom några veckor, medan det kan ta månader eller till och med år för andra att återfå sin fullständiga luktsinne.

Det finns olika typ av luktsinne problem:

  • Anosmi: inget luktsinne
  • Hyposmi: nedsatt luktsinne
  • Parosmi: förvrängt luktsinne

Anosmi är ett medicinskt tillstånd där en person förlorar sin förmåga att känna lukter. Orsakerna till anosmi kan variera och inkluderar vanligtvis problem med näsan, hjärnan eller nervsystemet.

Anosmi kan vara tillfälligt eller permanent och kan påverka både vuxna och barn. Några av de vanligaste orsakerna till anosmi inkluderar näspolyper, förkylning eller influensa, allergier, sinushålighetsinfektioner och huvudskador. Andra faktorer som kan bidra till anosmi inkluderar rökning, åldrande och vissa mediciner.

Anosmi kan ha en negativ inverkan på en persons livskvalitet, eftersom förmågan att känna lukter påverkar smakupplevelsen och kan också varna för faror, till exempel brand eller gasläckage. Det finns ingen bot för anosmi, men vissa behandlingar kan hjälpa till att minska symtomen. Det kan inkludera läkemedel, kirurgi, användning av nässpray och andra terapier.

Om du misstänker att du lider av anosmi är det viktigt att rådfråga en läkare för att få en korrekt diagnos och behandling.

Hyposmi är en medicinsk term som beskriver en nedsatt förmåga att känna lukt. Detta tillstånd innebär att en person har en minskad förmåga att uppfatta dofter och lukter som tidigare kändes starka eller klara. Det kan vara mild, måttlig eller svår, och kan påverka en eller båda näsborrarna.

Orsakerna till hyposmi kan variera och kan inkludera sjukdomar och tillstånd som påverkar näsan, hjärnan eller nervsystemet. Vanliga orsaker till hyposmi inkluderar näspolyper, förkylningar, allergier, sinusinfektioner och huvudskador. Andra faktorer som kan bidra till hyposmi inkluderar åldrande, rökning, vissa mediciner och exponering för kemikalier och andra skadliga ämnen.

Hyposmi kan påverka en persons livskvalitet genom att minska förmågan att uppleva dofter och smaker. Det kan också vara farligt eftersom vissa dofter kan varna för faror, till exempel röklukt vid en brand eller läckande gas.

Behandlingen av hyposmi beror på orsaken till tillståndet. Vissa fall av hyposmi kan förbättras genom behandling av underliggande sjukdomar eller tillstånd. Andra behandlingar inkluderar användning av nässpray, operation och rehabiliteringsterapier som luktsinneträning. Om du har hyposmi är det viktigt att rådfråga en läkare för att få en korrekt diagnos och behandling.

Parosmi är en medicinsk term som beskriver en störning i luktsinnet där en person uppfattar lukter på ett annorlunda eller förvrängt sätt. Till exempel kan en person uppfatta en lukt som vanligtvis anses vara behaglig, som rosor, som obehaglig eller äcklig. Det kan också innebära att en person uppfattar lukter som inte finns där, så kallade fantomlukter.

Orsakerna till parosmi kan variera, men det är vanligtvis en följd av skador på näsans slemhinna, en infektion i näsan eller bihålorna, skador på hjärnan eller nervsystemet eller som en biverkning av vissa mediciner.

Parosmi kan ha en betydande inverkan på en persons livskvalitet eftersom det kan göra det svårt att äta eller njuta av mat, minska aptiten och i vissa fall leda till viktnedgång. Det kan också orsaka illamående och ångest, särskilt om de uppfattade lukterna är obehagliga eller äckliga.

Behandlingen av parosmi beror på orsaken till tillståndet. Vissa fall av parosmi kan förbättras genom behandling av underliggande sjukdomar eller tillstånd. Andra behandlingar inkluderar användning av nässpray och rehabiliteringsterapier som luktsinneträning.

Om du har parosmi är det viktigt att rådfråga en läkare för att få en korrekt diagnos och behandling. En läkare kan också hjälpa till att hantera eventuella symtom eller biverkningar av mediciner som kan orsaka parosmi.

We use cookies to personalise content, to provide new features and to analyse our traffic. We also use the data for analytics purposes. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
WhatsApp Image 2021-04-12 at 20.53.43

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Saltsjökliniken/Läkartorget AB 1 Oktober 2020 För Saltsjökliniken/Läkartorget AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. Personuppgiftsansvarig För de behandlingar som sker inom Saltsjökliniken/Läkartorget AB:s verksamhet är Läkartorget AB personuppgiftsansvarig. (556849-1376 Ormingeplan 3, 13230 Saltsjö Boo). Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför? Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, samt uppgifter som du gett om närmast anhörig. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter för att uppfylla regler i enligt med PUL. Personuppgiftsbiträden I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer eller elektroniska journalsystem. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år. Vad är dina rättigheter som registrerad? Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter. Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta admin@saltsjokliniken.se som är ansvarig för personuppgiftsfrågor. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Ormingeplan 3

132 30

Saltsjö Boo

Mån - Fre 10:00 - 19:00

Lör 11:00 - 16:00

Sön 11:00 - 16:00

Kontakta oss:

Tel 0700 700 424

info@saltsjokliniken.se

© Saltsjökliniken. All Rights Reserved 2020-2022
Save settings
Cookies settings