Reseguiden Nordamerika

 • MMR: Barn som inte haft eller tidigare blivit vaccinerade mot mässling, påssjuka eller röda hund bör vaccineras mot dessa sjukdomar.
 • Gula febern*: Gula febern-vaccinationen krävs om du anländer från vissa länder i Afrika eller Sydamerika.
 • Insektsskydd: Mygg kan sprida sjukdomar som t.ex. denguefeber. Om du har mygg i din omgivning – använd alltid myggstift/spray på fria hudytor! Långärmad skjorta och långbyxor minskar ytterligare risken för myggbett. Vid övernattning på landsbygd eller i djungel bör du även använda ett impregnerat myggnät som skydd.

Hawaii

 • Polio
 • Stelkramps
 • Difteri 
 • Hepatit A
 • Hepatit B

Kanada

 • Polio
 • Stelkramps
 • Difteri 
 • Hepatit B
 • Rabies
 • Meningokocker

Mexico

 • Polio
 • Stelkramps
 • Difteri 
 • Hepatit A
 • Hepatit B
 • Dukoral
 • Rabies
 • Malaria profylax

USA

 • Polio
 • Stelkramps
 • Difteri 
 • Hepatit A
 • Hepatit B