Hem » Vaccin » Resevaccin » Nimenrix

Bältros kan du få ändå!

dropin

Dags för TBE vaccin!

dropin

20% Rabatt på Botox

Kampanj

Kikhosta vaccin till gravida

dropin
  • Nimenrix (mot Meningokocker ACWY) är ett vaccin som hjälper till att skydda mot infektioner orsakade av bakterier som kallas för “Neisseria meningitidis” som kan orsaka hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.  Nimenrix kan ges till vuxna, ungdomar, barn och spädbarn över 6 veckors ålder

Nimenrix är ett vaccin som används för att förhindra infektioner orsakade av meningokockbakterierna, som kan orsaka hjärnhinneinflammation och sepsis. Det är ett konjugatvaccin som innehåller komponenter av fyra olika typer av meningokockbakterier (A, C, Y och W), vilket ger skydd mot dessa stammar.
Nimenrix administreras vanligtvis till individer som löper risk att exponeras för meningokockbakterier, såsom resenärer till områden där meningokocksjukdom är utbredd, militär personal och människor som bor i nära håll som studenthem.
Vaccinet tolereras i allmänhet väl, med vanliga biverkningar som smärta, rodnad och svullnad på injektionsstället, liksom feber, huvudvärk och muskelsmärta. Allvarliga biverkningar är sällsynta men kan förekomma.
Det är viktigt att följa det rekommenderade doseringsschemat för Nimenrix för att säkerställa maximalt skydd mot meningokocksjukdom. Antalet doser som krävs kan variera beroende på individens ålder och vaccinationshistorik.
Nimenrix rekommenderas inte för personer som är allergiska mot någon av dess komponenter eller som har haft en allvarlig reaktion på en tidigare dos av vaccinet. Det är viktigt att informera din vårdgivare om eventuella medicinska tillstånd eller mediciner du tar innan du får Nimenrix.
Om du har några frågor om Nimenrix eller andra vacciner, se till att tala med din läkare. Det är viktigt att hålla dina vaccinationer uppdaterade och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och din omgivning från allvarliga infektioner.

MeningokockerNeisseria meningitidis , är en bakterie som kan orsaka hjärnhinneinflammation eller en allvarlig generaliserad infektion. Meningokockinfektioner kan förekomma hos människor i alla åldrar, men är vanligast hos små barn och unga vuxna. Meningokocker sprids från person till person som en droppinfektion. Nära eller långvariga kontakter, till exempel att bo i samma lokal eller kyssas, är en förutsättning för att bli smittad.

Observera: En vanlig turist behöver vanligtvis ingen meningokockvaccination. Vaccinationsskydd rekommenderas baserat på riskbedömningen eller kan även krävas för följande resenärer:

  • Saudiarabien kräver att pilgrimer har bevis på vaccination mot meningokockgrupperna A, C, W och Y.
  • ACWY-vaccinet rekommenderas när du reser till länder som tillhör den afrikanska meningitzonen, om du vistas utanför de vanliga turistområdena (aka Meningit zon).
  • Utifrån en individuell riskbedömning kan vaccinationer även rekommenderas för långtidsresenärer till andra högincidensområden.
  • Utbytesstudenter eller universitetsstudenter kan behöva vaccineras mot meningokockgrupp A, C, W och Y, ibland mer sällan från grupp B.
  • Meningokockvaccin är en del av det nationella vaccinationsprogrammet för barn och ungdomar i vissa länder.
We use cookies to personalise content, to provide new features and to analyse our traffic. We also use the data for analytics purposes. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
WhatsApp Image 2021-04-12 at 20.53.43

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Saltsjökliniken/Läkartorget AB 1 Oktober 2020 För Saltsjökliniken/Läkartorget AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. Personuppgiftsansvarig För de behandlingar som sker inom Saltsjökliniken/Läkartorget AB:s verksamhet är Läkartorget AB personuppgiftsansvarig. (556849-1376 Ormingeplan 3, 13230 Saltsjö Boo). Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför? Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, samt uppgifter som du gett om närmast anhörig. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter för att uppfylla regler i enligt med PUL. Personuppgiftsbiträden I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer eller elektroniska journalsystem. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år. Vad är dina rättigheter som registrerad? Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter. Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta admin@saltsjokliniken.se som är ansvarig för personuppgiftsfrågor. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Ormingeplan 3

132 30

Saltsjö Boo

Mån - Fre 10:00 - 19:00

Lör 11:00 - 16:00

Sön 11:00 - 16:00

Kontakta oss:

Tel 0700 700 424

info@saltsjokliniken.se

© Saltsjökliniken. All Rights Reserved 2020-2022
Save settings
Cookies settings