Zostavax
1400 :-

Detta är ett vaccin som används för att förebygga bältros (herpes zoster) och zoster-associerad postherpetisk neuralgi (PHN), den långvariga nervsmärta som följer på bältros. Vaccinet används för vaccination av personer som är 50 år eller däröver. 2 doser krävs med 2 månaders intervall.