Vaskulit

Vaskulit är inflammation i blodkärl. Det orsakar förändringar i blodkärlets väggar, inklusive förtjockning, försvagning, förträngning eller ärrbildning. Dessa förändringar kan begränsa blodflödet, vilket kan leda till organskador och vävnadsskador. Det finns många typer av vaskulit. Vaskulit kan drabba bara ett eller flera organ. Tillståndet kan vara kortvarigt (akut) eller långvarigt (kroniskt).