Vaqta Barn
350 :-/dos

Vaqta 25 E hjälper till att skydda barn från 12 månader upp till 17 års ålder mot sjukdomar orsakade av hepatit A-virus.     2 doser krävs.