Vaccin? Inga problem

Vaccination

För alla behov

Hur går det till?

Frågor

Vad ska man göra en om en vaccinationsserie som kräver flera vaccinationer inte har slutförts?

Man fortsätter med vaccinationerna där man slutade och beaktar minimitiderna mellan doserna.

Kan man motionera efter vaccinationen?
Efter en vaccination kan man motionera om man mår bra. Efter en vaccination som ges i en muskel bör man överväga om man ska ägna sig åt motion som anstränger samma muskel där vaccinet injicerades. Om man anstränger muskeln kan de lokala symtomen på injektionsstället öka.
Vad är dem för vanliga biverkningarna?
Vaccinationen kan ge upphov till:
  • trötthet
  • feber
  • sjukdomskänsla
  • lokala symtom på injektionsstället, såsom rodnad, värme och svullnad.

Måste man vänta med vaccination efter en genomgången sjukdom?

Nej. Alla vaccinationer kan ges när personen har tillfrisknat så pass att hen igen kan vara på dagis, i skolan eller på jobbet.

Vilka är kontraindikationerna och försiktighetsåtgärderna vid vaccination?

Före vaccinationen bör flera olika faktorer beaktas, till exempel om det finns hinder eller försiktighetsåtgärder för vaccinationen eller om det finns skäl att skjuta fram vaccinationen.

Vad innehåller vaccinerna?

Vaccinerna innehåller en aktiv substans, dvs. ett antigen, och hjälpämnen.
här finns vi

Saltsjökliniken

Ormingeplan 3

Saltsjö Boo

13230

 
Epost är miljövänligt
 
ring oss

Vardagar 8:15 - 19
Lördagar 10 - 16
Söndagar 11 - 16