Hem » Vaccin » Resevaccin » Hepatit-A

Bältros kan du få ändå!

dropin

Dags för TBE vaccin!

dropin

20% Rabatt på Botox

Kampanj

Kikhosta vaccin till gravida

dropin

Hepatit-A

Hepatit A är en smittsam leverinfektion som orsakas av hepatit A-virus. Viruset överförs vanligtvis genom förorenad mat eller vatten, eller genom nära kontakt med en smittad person. Det finns oftast i områden med dåliga sanitära och hygieniska rutiner.

Symtomen på hepatit A kan variera från mild till svår och kan inkludera trötthet, feber, aptitlöshet, illamående, kräkningar, buksmärtor, mörk urin och gulsot (gulfärgning av hud och ögon). Symtom utvecklas vanligtvis inom 2-6 veckor efter exponering för viruset och kan pågå i flera veckor till flera månader. I sällsynta fall kan hepatit A leda till leversvikt, särskilt hos äldre vuxna eller de med redan existerande leversjukdom.

Det finns för närvarande ingen specifik behandling för hepatit A, men de flesta återhämtar sig av sig själva inom några månader. Behandlingen fokuserar vanligtvis på att hantera symtom och undvika alkohol och vissa mediciner som kan skada levern ytterligare. Förebyggande åtgärder inkluderar att utöva god hygien, vaccinera sig mot viruset och undvika högriskmat och aktiviteter när man reser till områden med kända utbrott.

Det är viktigt för alla som upplever symtom på hepatit A eller som kan ha exponerats för viruset att omedelbart söka läkarvård. Din vårdgivare kan utföra blodprov för att diagnostisera infektionen och ge vägledning om lämplig behandling och förebyggande åtgärder.

Hepatit A är en leverinflammation orsakad av virus (HAV). Sjukdomen kallades tidigare smittsam gulsot. HAV hör till gruppen picornavirus. Hepatit A är vanligt i länder med dålig hygien. Stora mängder av hepatit A-virus utsöndras i avföringen redan en vecka innan symtomen bryter ut, dvs. två veckor innan gulsot uppträder. Utsöndringen fortsätter ytterligare cirka en vecka. Eftersom viruset utsöndras i så stora mängder i avföring kan den insjuknade lätt få viruset på händerna i samband med toalettbesök. Från händerna överförs viruset till livsmedel och via avloppsvattnet kan viruset hamna i vatten. På så sätt sprids smittan vidare. Viruset kan också spridas som kontaktsmitta direkt från en person till en annan via smutsiga händerna eller sexuellt umgänge. För att smittan ska överföras krävs bara en mycket liten mängd virus, som man kan få till exempel via dörrhandtag om det finns hepatit A-virus i den närmaste omgivningen.

Andra sätt som viruset kan sprida sig på:

  • Vattenlevande blötdjur, till exempel musslor och ostron, kan innehålla stora mängder virus, om odlingarna ligger nära utloppet för avloppsvatten.
  • Bland personer som tar intravenösa droger kan smitta också spridas via sprutor och tillbehör.
  • Viruset kan överföras via bär eller grönsaker som vattnats med smutsigt vatten, till exempel via frysta bär. 

Hepatit A-smitta förebyggs med vaccinationer. Gammaglobulin ges numera främst till en hepatit A-patients närkontakter.

We use cookies to personalise content, to provide new features and to analyse our traffic. We also use the data for analytics purposes. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
WhatsApp Image 2021-04-12 at 20.53.43

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Saltsjökliniken/Läkartorget AB 1 Oktober 2020 För Saltsjökliniken/Läkartorget AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. Personuppgiftsansvarig För de behandlingar som sker inom Saltsjökliniken/Läkartorget AB:s verksamhet är Läkartorget AB personuppgiftsansvarig. (556849-1376 Ormingeplan 3, 13230 Saltsjö Boo). Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför? Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, samt uppgifter som du gett om närmast anhörig. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter för att uppfylla regler i enligt med PUL. Personuppgiftsbiträden I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer eller elektroniska journalsystem. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år. Vad är dina rättigheter som registrerad? Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter. Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta admin@saltsjokliniken.se som är ansvarig för personuppgiftsfrågor. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Ormingeplan 3

132 30

Saltsjö Boo

Mån - Fre 10:00 - 19:00

Lör 11:00 - 16:00

Sön 11:00 - 16:00

Kontakta oss:

Tel 0700 700 424

info@saltsjokliniken.se

© Saltsjökliniken. All Rights Reserved 2020-2022
Save settings
Cookies settings