Hem » Vaccin » Resevaccin » Gula febern

Bältros kan du få ändå!

dropin

Dags för TBE vaccin!

dropin

20% Rabatt på Botox

Kampanj

Kikhosta vaccin till gravida

dropin

Gula febern

Gula febern är en virusinfektion som orsakas av gula feberviruset. Det överförs av myggor i vissa områden i Afrika och Sydamerika.
Symtom på gul feber börjar vanligtvis med en influensaliknande sjukdom, inklusive feber, huvudvärk, muskelsmärta och illamående. Efter några dagar återhämtar sig vissa, men andra kan utveckla en allvarligare form av sjukdomen, vilket kan leda till gulsot, buksmärtor och blödningar.
Gul feber kan förebyggas genom vaccination. Om du planerar att resa till ett område där gula febern är endemisk är det viktigt att vaccinera dig i förväg.
Behandling för gula febern är huvudsakligen stödjande vård för att hantera symtom. I svåra fall kan sjukhusvistelse vara nödvändig för att hantera komplikationer.
Komplikationer av gula febern kan inkludera leversvikt, njursvikt och död. Det är viktigt att omedelbart söka läkarvård om du utvecklar några symtom på gula febern efter att du återvänt från ett endemiskt område.
Sammantaget är gula febern en allvarlig virusinfektion som kan förebyggas med vaccination. Om du planerar att resa till ett område där gula febern är endemisk, prata med din vårdgivare om lämpliga försiktighetsåtgärder du bör vidta.

Det är en allvarlig, akut virussjukdom som sprids av myggor, som ofta leder till döden. Gul feber förekommer i ekvatorialregionerna i Afrika (90 % av fallen) och i Syd- och Centralamerika (bild Gul feberriskområden). Under 2017-2018 spred sig gula febern till nya områden i Brasilien, inklusive storstäderna Rio de Janeiro, Sao Paolo och Salvador, där sjukdomen fortfarande finns. Gul feber är inte endemisk i Asien. Det uppskattas att risken för att en ovaccinerad turist drabbas av gula febern under en två veckor lång resa till sjukdomsriskområdet i Afrika är cirka 1:1 300–1:300 resenärer, beroende på årstid. I Sydamerika är risken tio gånger lägre än i Afrika. Under en epidemi ökar risken avsevärt att bli sjuk. Mer information om epidemisituationen finns på webbplatserna för European Agency for Disease Control och WHO .

Vaccination mot gula febern rekommenderas generellt för personer över 9 månader som reser till områden med gula febern, särskilt utanför städer och djungel- eller savannområden (bild Gula feberriskområden). Det rekommenderas också att beaktas om resenären tillbringar mer än en vecka på landet i de rutiga områdena som syns på kartan (bild Gula feberområdenarutiga områden) och har ingen ökad risk för allvarliga biverkningar av vaccination (t.ex. ålderdom, immunbrist).

Av särskilda skäl, till exempel om infektionsrisken bedöms vara avsevärt hög, kan vaccinationen ges från 6 månaders ålder. Vaccinet rekommenderas inte till barn under 6 månader på grund av risken för hjärninflammation efter vaccination.

I många länder krävs ett intyg på vaccination mot gula febern från resenärer som kommer till landet, särskilt om resvägen har gått genom endemiska områden med gula febern. Det anses redan vara en risk om du har tillbringat mer än 12 timmar på flygplatsen i ett endemiskt område under flygbytet. Enligt Världshälsoorganisationen WHO ger en dos av vaccinet livslångt skydd. En booster behövs därför inte och boosterdoser kanske inte krävs i internationella hälsobestämmelser.

We use cookies to personalise content, to provide new features and to analyse our traffic. We also use the data for analytics purposes. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
WhatsApp Image 2021-04-12 at 20.53.43

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Saltsjökliniken/Läkartorget AB 1 Oktober 2020 För Saltsjökliniken/Läkartorget AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. Personuppgiftsansvarig För de behandlingar som sker inom Saltsjökliniken/Läkartorget AB:s verksamhet är Läkartorget AB personuppgiftsansvarig. (556849-1376 Ormingeplan 3, 13230 Saltsjö Boo). Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför? Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, samt uppgifter som du gett om närmast anhörig. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter för att uppfylla regler i enligt med PUL. Personuppgiftsbiträden I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer eller elektroniska journalsystem. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år. Vad är dina rättigheter som registrerad? Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter. Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta admin@saltsjokliniken.se som är ansvarig för personuppgiftsfrågor. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Ormingeplan 3

132 30

Saltsjö Boo

Mån - Fre 10:00 - 19:00

Lör 11:00 - 16:00

Sön 11:00 - 16:00

Kontakta oss:

Tel 0700 700 424

info@saltsjokliniken.se

© Saltsjökliniken. All Rights Reserved 2020-2022
Save settings
Cookies settings