Hem » Vaccin » Övriga Vaccin » Zostavax

Bältros kan du få ändå!

dropin

Dags för TBE vaccin!

dropin

20% Rabatt på Botox

Kampanj

Kikhosta vaccin till gravida

dropin

Zostavax is indicated for the prevention  of  herpes  zoster (“zoster” or  shingles ) and  herpes  zoster-associated postherpetic  neuralgia (PHN) in those 50 years of age or older.

Zostavax är ett vaccin som används för att förhindra bältros, ett smärtsamt och försvagande utslag som orsakas av varicella-zoster-viruset. Vaccinet är ett levande försvagat vaccin, vilket innebär att det innehåller en försvagad form av viruset som stimulerar immunförsvaret att utveckla skydd mot bältros.
Zostavax rekommenderas vanligtvis för personer i åldern 60 år och äldre som har haft vattkoppor tidigare. Vaccinet ges som en engångsdos och dess effektivitet minskar med tiden, så det rekommenderas inte för rutinmässig användning till personer som är 70 år och äldre.
Vanliga biverkningar av Zostavax inkluderar smärta, rodnad och svullnad vid injektionsstället, samt huvudvärk och feber. Allvarliga biverkningar är sällsynta men kan förekomma, inklusive allergiska reaktioner och ett tillstånd som kallas spridd zoster, där vaccinviruset sprider sig i hela kroppen och orsakar utbredda hudutslag och sjukdomar.
Det är viktigt att prata med din vårdgivare om riskerna och fördelarna med Zostavax, särskilt om du har ett försvagat immunförsvar eller tar vissa mediciner. Även om vaccinet kan minska risken för bältros, är det ingen garanti och vissa människor kan fortfarande utveckla sjukdomen även efter att ha vaccinerats.
Om du har några frågor om Zostavax eller andra vacciner, se till att prata med din vårdgivare. Det är viktigt att hålla dina vaccinationer uppdaterade och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och din omgivning från allvarliga infektioner.

 • Bältros är blåsor och ofta smärtsamma utslag. Det förekommer vanligtvis i ett område av kroppen och kan pågå i flera veckor.
 • Bältros orsakas av vattkoppsviruset.
 • När en person får vattkoppor stannar vattkoppsviruset kvar i kroppens nervceller efter sjukdomen.
 • Ibland kan ett virus orsaka bältros efter flera år, då immunförsvaret (kroppens eget försvarssystem) försvagas (pga ålder, sjukdom eller medicinering).
 • Bältros kan orsaka komplikationer:
  • Vanligaste:
   • långvarig nervsmärta – nervsmärta efter bältros, d.v.s. s.k postherpetisk neuralgi. Efter att bältros blåsor läker kan det finnas smärta som kan vara i månader eller år och kan vara svår.
  • Andra komplikationer:
   • ärr vid blåsor.
   • hudinfektioner, svaghet, muskelförlamning och förlust av hörsel eller syn – dessa komplikationer är mindre vanliga.
We use cookies to personalise content, to provide new features and to analyse our traffic. We also use the data for analytics purposes. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
WhatsApp Image 2021-04-12 at 20.53.43

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Saltsjökliniken/Läkartorget AB 1 Oktober 2020 För Saltsjökliniken/Läkartorget AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. Personuppgiftsansvarig För de behandlingar som sker inom Saltsjökliniken/Läkartorget AB:s verksamhet är Läkartorget AB personuppgiftsansvarig. (556849-1376 Ormingeplan 3, 13230 Saltsjö Boo). Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför? Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, samt uppgifter som du gett om närmast anhörig. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter för att uppfylla regler i enligt med PUL. Personuppgiftsbiträden I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer eller elektroniska journalsystem. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år. Vad är dina rättigheter som registrerad? Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter. Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta admin@saltsjokliniken.se som är ansvarig för personuppgiftsfrågor. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Ormingeplan 3

132 30

Saltsjö Boo

Mån - Fre 10:00 - 19:00

Lör 11:00 - 16:00

Sön 11:00 - 16:00

Kontakta oss:

Tel 0700 700 424

info@saltsjokliniken.se

© Saltsjökliniken. All Rights Reserved 2020-2022
Save settings
Cookies settings