Hem » Vaccin » Grundvaccin » MPR

Bältros kan du få ändå!

dropin

Dags för TBE vaccin!

dropin

20% Rabatt på Botox

Kampanj

Kikhosta vaccin till gravida

dropin
  • Priorix är indicerat för aktiv immunisering av barn från 9 månaders ålder eller äldre, ungdomar och vuxna mot mässling, påssjuka och röda hund.
  • Alla barn och vuxna behöver skydd mot mässling, röda hund och påssjuka som skapas antingen av genom genomgångna sjukdomar eller med MPR-vaccinationer. 

  • Personer som har ett bristfälligt skydd mot någon av dessa sjukdomar ska ges MPR-vaccin. Vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet och är gratis för alla.

Priorix är ett vaccin som används för att förebygga mässling, påssjuka och röda hund (tysk mässling). Det är ett kombinationsvaccin som innehåller levande, försvagade virus som stimulerar immunförsvaret att producera antikroppar mot dessa sjukdomar, vilket ger skydd mot dem.
Priorix ges som en injektion i muskeln, vanligtvis i överarmen eller låret. Vaccinet rekommenderas för personer som aldrig har fått vaccinet tidigare eller som behöver en boosterdos. Det ges vanligtvis till barn som en del av deras rutinmässiga vaccinationer, men det kan också ges till vuxna som löper risk att exponeras för dessa virus.
Priorix anses allmänt säkert och biverkningarna är vanligtvis milda och försvinner av sig själva. De vanligaste biverkningarna inkluderar ömhet vid injektionsstället, feber och utslag. Allvarliga biverkningar är sällsynta men kan förekomma.
Det är viktigt att få hela vaccinet för att säkerställa maximalt skydd mot dessa sjukdomar. Antalet doser som krävs kan variera beroende på individens ålder och vaccinationshistorik.
Om du har några frågor om Priorix eller andra vacciner, se till att tala med din vårdgivare. Det är viktigt att hålla dina vaccinationer uppdaterade för att skydda dig själv och din omgivning från allvarliga infektioner som mässling, påssjuka och röda hund.

  • Största delen av alla personer födda före år 1970 är immuna mot MPR-sjukdomarna på grund av att de haft dessa sjukdomar som barn.
  • Personer födda 1965–1975 kan ha ett bristfälligt skydd, eftersom en del av dem inte har haft mässling, påssjuka eller röda hund. Framför allt kvinnor kan ha ett bristfälligt vaccinationsskydd.
  • Så gott som alla personer födda år 1975 och därefter har fått MPR-vaccinet vid rådgivningen eller i skolan.
  • En del av de äldre åldersklasserna har fått vaccinet vid en sjukvårdsläroanstalt, på ett förlossningssjukhus eller under militärtjänstgöringen.
We use cookies to personalise content, to provide new features and to analyse our traffic. We also use the data for analytics purposes. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
WhatsApp Image 2021-04-12 at 20.53.43

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Saltsjökliniken/Läkartorget AB 1 Oktober 2020 För Saltsjökliniken/Läkartorget AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. Personuppgiftsansvarig För de behandlingar som sker inom Saltsjökliniken/Läkartorget AB:s verksamhet är Läkartorget AB personuppgiftsansvarig. (556849-1376 Ormingeplan 3, 13230 Saltsjö Boo). Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför? Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, samt uppgifter som du gett om närmast anhörig. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter för att uppfylla regler i enligt med PUL. Personuppgiftsbiträden I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer eller elektroniska journalsystem. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år. Vad är dina rättigheter som registrerad? Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter. Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta admin@saltsjokliniken.se som är ansvarig för personuppgiftsfrågor. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Ormingeplan 3

132 30

Saltsjö Boo

Mån - Fre 10:00 - 19:00

Lör 11:00 - 16:00

Sön 11:00 - 16:00

Kontakta oss:

Tel 0700 700 424

info@saltsjokliniken.se

© Saltsjökliniken. All Rights Reserved 2020-2022
Save settings
Cookies settings