Hem » Vaccin » Grundvaccin » Imovax Polio

Bältros kan du få ändå!

dropin

Dags för TBE vaccin!

dropin

20% Rabatt på Botox

Kampanj

Kikhosta vaccin till gravida

dropin
  • Imovax Polio är ett vaccin som används för att förebygga infektioner orsakade av poliovirus. Vaccinet aktiverar kroppens immunförsvar att bilda skydd (antikroppar) mot polio.
  • Om poliovaccination inte har getts enligt schemat i det nationella vaccinationsprogrammet, följande faktorer vid uppbyggandet av ett bestående grundskydd:

    • Om vaccinationerna har inletts när barnet var under ett år gammalt, behövs sammanlagt fyra doser. Två av dem ska ges efter att barnet fyllt ett år.
    • Om vaccinationsserien inleds vid ett års ålder eller senare, räcker det med tre vaccindoser månad 0, 2 och 6.

Imovax Polio är ett vaccin som används för att förebygga polio, en virussjukdom som kan orsaka förlamning, muskelsvaghet och till och med död. Vaccinet innehåller en dödad form av polioviruset, som stimulerar immunsystemet att producera antikroppar mot viruset, vilket ger skydd mot det.
Imovax Polio ges som en injektion i muskeln, vanligtvis i överarmen eller låret. Vaccinet rekommenderas för personer som aldrig har fått vaccinet tidigare eller som behöver en boosterdos. Det ges vanligtvis till barn som en del av deras rutinmässiga vaccinationer, men det kan också ges till vuxna som löper risk att exponeras för viruset.
Imovax Polio anses allmänt säkert, och biverkningar är vanligtvis milda och försvinner av sig själva. De vanligaste biverkningarna är ömhet på injektionsstället och lätt feber. Allvarliga biverkningar är sällsynta men kan förekomma.
Det är viktigt att få hela vaccinet för att säkerställa maximalt skydd mot polio. Antalet doser som krävs kan variera beroende på individens ålder och vaccinationshistorik.
Om du har några frågor om Imovax Polio eller andra vacciner, se till att prata med din vårdgivare. Det är viktigt att hålla dina vaccinationer uppdaterade för att skydda dig själv och din omgivning från allvarliga infektioner som polio.

Resenären kan behöva en poliobooster om resemålet är ett land med hög poliorisk. Boosterbehovet beror på hur länge resan varar:

Om resan varar:

  • mindre än 4 veckor behövs ingen boosterdos.
  • längre än 4 veckor en boosterdos ska ges om det gått mer än 12 månader sedan föregående poliovaccination.

Det finns två länder i världen där vilda poliovirus är endemiska: Pakistan och Afghanistan. 2013 orsakade ett vilt poliovirus med ursprung från Pakistan en epidemi i Syrien, som även spred sig till Irak. På grund av epidemin i Syrien förklarade WHO polio som ett internationellt hälsohot våren 2014, vilket intensifierade övervakningsinsatserna även i Europa. Den syriska epidemin fick ett slut genom vaccinationskampanjer under 2014. Efter 2014, förutom endemiska länder, har sjukdomen orsakad av vilda poliovirus endast hittats i Nigeria 2016, Malawi 2021 och Moçambique 2022. Vilda poliovirus har hittats i avloppsvattenprover, utan bekräftade fall av förlamning, i Israel i 2013-2014 och i Iran 2019.

We use cookies to personalise content, to provide new features and to analyse our traffic. We also use the data for analytics purposes. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
WhatsApp Image 2021-04-12 at 20.53.43

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Saltsjökliniken/Läkartorget AB 1 Oktober 2020 För Saltsjökliniken/Läkartorget AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. Personuppgiftsansvarig För de behandlingar som sker inom Saltsjökliniken/Läkartorget AB:s verksamhet är Läkartorget AB personuppgiftsansvarig. (556849-1376 Ormingeplan 3, 13230 Saltsjö Boo). Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför? Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, samt uppgifter som du gett om närmast anhörig. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter för att uppfylla regler i enligt med PUL. Personuppgiftsbiträden I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer eller elektroniska journalsystem. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år. Vad är dina rättigheter som registrerad? Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter. Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta admin@saltsjokliniken.se som är ansvarig för personuppgiftsfrågor. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Ormingeplan 3

132 30

Saltsjö Boo

Mån - Fre 10:00 - 19:00

Lör 11:00 - 16:00

Sön 11:00 - 16:00

Kontakta oss:

Tel 0700 700 424

info@saltsjokliniken.se

© Saltsjökliniken. All Rights Reserved 2020-2022
Save settings
Cookies settings