Uttorkning

Uttorkning uppstår när du använder eller förlorar mer vätska än du tar in, och din kropp har inte tillräckligt med vatten och andra vätskor för att utföra sina normala funktioner. Om du inte byter bort förlorade vätskor blir du uttorkad. Vem som helst kan bli uttorkad, men tillståndet är särskilt farligt för små barn och äldre vuxna. Den vanligaste orsaken till uttorkning hos små barn är svår diarré och kräkningar. Äldre vuxna har naturligtvis en lägre volym vatten i sina kroppar och kan ha tillstånd eller ta mediciner som ökar risken för uttorkning.