Urinvägsinfektion

En urinvägsinfektion (UVI) är en infektion i någon del av urinvägarna - njurar, urinledare, urinblåsa och urinrör. De flesta infektioner involverar de nedre urinvägarna - urinblåsan och urinröret. Kvinnor löper större risk att utveckla en UVI än män. Infektion begränsad till urinblåsa kan vara smärtsam och irriterande. Men allvarliga konsekvenser kan uppstå om en UVI sprider sig till dina njurar.