Undernäring

Orsaker till undernäring inkluderar olämpliga kostval, låg inkomst, svårigheter att få mat och olika fysiska och psykiska tillstånd. Undernäring är en typ av undernäring. Det inträffar när kroppen inte får tillräckligt med mat. Det kan leda till försenad tillväxt, låg vikt eller slöseri. Om en person inte får rätt balans mellan näringsämnen kan de också få undernäring. Det är möjligt att ha fetma med undernäring.
När en person har för lite mat, en begränsad diet eller ett tillstånd som hindrar kroppen från att få rätt balans av näringsämnen, kan det ha en allvarlig inverkan på deras hälsa. I vissa fall kan detta bli livshotande.