Tuberkulos

Tuberkulos (TB) är en potentiellt allvarlig infektionssjukdom som främst drabbar dina lungor. Bakterierna som orsakar tuberkulos sprids från en person till en annan genom små droppar som släpps ut i luften via hosta och nysningar.
En gång sällsynt i utvecklade länder började tuberkulosinfektioner öka 1985, delvis på grund av uppkomsten av HIV, det virus som orsakar aids. HIV försvagar en persons immunförsvar så att den inte kan bekämpa TB-bakterier.