Talasemi

Thalassemia är en ärftlig blodsjukdom som får din kropp att ha mindre hemoglobin än normalt. Hemoglobin gör att röda blodkroppar kan transportera syre. Talassemi kan orsaka anemi, vilket gör att du blir trött.
Om man har mild talassemi kanske du inte behöver behandling. Men allvarligare former kan kräva regelbundna blodtransfusioner.