Stroke

En stroke uppstår när blodtillförseln till en del av hjärnan avbryts eller minskas, vilket förhindrar hjärnvävnad från att få syre och näringsämnen. Hjärnceller börjar dö på några minuter. En stroke är en medicinsk nödsituation och snabb behandling är avgörande. Tidig handling kan minska hjärnskador och andra komplikationer.