MRSA

Meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) -infektion orsakas av en typ av staph-bakterier som har blivit resistenta mot många av de antibiotika som används för att behandla vanliga staph-infektioner. De flesta MRSA-infektioner förekommer hos personer som har varit på sjukhus eller andra hälsovårdsmiljöer, såsom vårdhem och dialyscenter. När det förekommer i dessa inställningar kallas det MRSA (HA-MRSA). HA-MRSA-infektioner är vanligtvis associerade med invasiva ingrepp eller anordningar, såsom operationer, intravenös slang eller konstgjorda leder.