Stamaril
600 :-

Detta är ett vaccin som skyddar mot en allvarlig infektionssjukdom som kallas gula febern. Gula febern förekommer i vissa områden i världen och sprids till människa genom bett från smittade myggor.