Hem » SmartLab » Kategori » Diabetes

Bältros kan du få ändå!

dropin

Dags för TBE vaccin!

dropin

20% Rabatt på Botox

Kampanj

Kikhosta vaccin till gravida

dropin

Diabetes

Salatsjökliniken samarbetar med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och Synlab.

Diabetes är en grupp ämnesomsättningssjukdomar. Gemensamt för dem är att bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med det livsviktiga hormonet insulin och då stiger blodsockret.

Bas Panel

 • Blockdocker
 • Långtidsblodsockeret(HbA1c)

Standard Panel

 • Allt i Bas Panel plus:
 • Albumin
 • ALAT
 • ASAT
 • ALK-P
 • BUN
 • Kalcium
 • Kreatinin
 • Natrium(Na)
 • Kalium(Ka)

Anpassade

 • Plocka from ditt paket

Diabetes är en kronisk sjukdom som påverkar hur din kropp reglerar blodsockernivåerna. Det finns två huvudsakliga typer av diabetes: typ 1 och typ 2. Om du har fått diagnosen diabetes eller om du misstänker att du kan vara i riskzonen, är det viktigt att förstå sjukdomen och hur du kan hantera den.

Typ 1-diabetes:

 • Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom där din kropp attackerar och förstör de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Detta leder till en brist på insulin i kroppen.
 • Personer med typ 1-diabetes behöver ta insulin regelbundet för att hålla sina blodsockernivåer inom en hälsosam räckvidd.
 • Det är viktigt att kontrollera blodsockret noggrant genom att använda blodsockermätare och följa din läkares rekommendationer.
 • Livsstilsfaktorer som kost och fysisk aktivitet är också viktiga för att hantera typ 1-diabetes.

 

Typ 2-diabetes:

 • Typ 2-diabetes är den vanligaste formen av diabetes och är oftast relaterad till faktorer som fetma och bristande insulinkänslighet.
 • Livsstilsförändringar, inklusive kost och motion, är centrala för att hantera typ 2-diabetes. Vissa människor kan också behöva medicinering.
 • Precis som med typ 1-diabetes är det viktigt att regelbundet övervaka dina blodsockernivåer och följa din läkares råd.
 • Många människor med typ 2-diabetes kan göra framsteg genom att ändra sin livsstil, inklusive att äta hälsosammare och bli mer fysiskt aktiva.

 

Generella råd för personer med diabetes:

 • Följ din behandlingsplan: Både typ 1- och typ 2-diabetes kräver ofta medicinering eller insulinbehandling. Följ din behandlingsplan och medicinering som din läkare föreskriver.
 • Kontrollera blodsockret: Använd en blodsockermätare för att regelbundet övervaka dina blodsockernivåer. Detta hjälper dig att anpassa din behandlingsplan efter behov.
 • Hälsosam kost: Ät en balanserad kost som innehåller mycket grönsaker, fullkorn, magert protein och begränsad mängd socker och bearbetade livsmedel.
 • Fysisk aktivitet: Träning kan hjälpa till att reglera blodsockernivåerna och förbättra insulinkänsligheten. Prata med din läkare om lämplig träning för din situation.
 • Kontrollera ditt kolesterol och blodtryck: Människor med diabetes har ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom, så det är viktigt att hålla koll på ditt kolesterol och blodtryck.
 • Undvik rökning och alkoholmissbruk: Båda dessa vanor kan förvärra komplikationer med diabetes.
 • Regelbundna kontroller: Se din läkare och diabetesspecialist regelbundet för att övervaka din hälsa och justera din behandlingsplan vid behov.

 

Det är viktigt att veta att med rätt hantering och livsstilsförändringar kan du leva ett hälsosamt liv med diabetes. Du är inte ensam i detta, och ditt vårdteam kommer att stödja dig på din resa för att hantera sjukdomen och förebygga komplikationer.

We use cookies to personalise content, to provide new features and to analyse our traffic. We also use the data for analytics purposes. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
WhatsApp Image 2021-04-12 at 20.53.43

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Saltsjökliniken/Läkartorget AB 1 Oktober 2020 För Saltsjökliniken/Läkartorget AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. Personuppgiftsansvarig För de behandlingar som sker inom Saltsjökliniken/Läkartorget AB:s verksamhet är Läkartorget AB personuppgiftsansvarig. (556849-1376 Ormingeplan 3, 13230 Saltsjö Boo). Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför? Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, samt uppgifter som du gett om närmast anhörig. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter för att uppfylla regler i enligt med PUL. Personuppgiftsbiträden I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer eller elektroniska journalsystem. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år. Vad är dina rättigheter som registrerad? Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter. Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta admin@saltsjokliniken.se som är ansvarig för personuppgiftsfrågor. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Ormingeplan 3

132 30

Saltsjö Boo

Mån - Fre 10:00 - 19:00

Lör 11:00 - 16:00

Sön 11:00 - 16:00

Kontakta oss:

Tel 0700 700 424

info@saltsjokliniken.se

© Saltsjökliniken. All Rights Reserved 2020-2022
Save settings
Cookies settings