Sjögren Syndrom

Sjögrens syndrom är en störning i ditt immunsystem som identifieras av dess två vanligaste symtom - torra ögon och muntorrhet. Tillståndet åtföljer ofta andra immunsystemsjukdomar, såsom reumatoid artrit och lupus. I Sjögrens syndrom påverkas slemhinnorna och fuktutsöndrande körtlar i dina ögon och mun vanligtvis först - vilket leder till minskad tår och saliv. Även om du kan utveckla Sjögrens syndrom i alla åldrar är de flesta människor äldre än 40 år vid diagnos.