Shingrix
2400 :-

Shingrix är ett vaccin som skyddar vuxna mot bältros och nervsmärta, den långvariga smärta som följer på bältros. 
Den ges till vuxen > 50 års gammal. 2 doser krävs med 2 månaders intervall.