Sår och hudinfektion

Staph-infektioner orsakas av stafylokockbakterier, typer av bakterier som vanligtvis förekommer på huden eller i näsan hos till och med friska individer. För det mesta orsakar dessa bakterier inga problem eller leder till relativt mindre hudinfektioner. Men staph-infektioner kan bli dödliga om bakterierna invaderar djupare in i kroppen och kommer in i blodomloppet, lederna, benen, lungorna eller hjärtat. Ett växande antal annars friska människor utvecklar livshotande staph-infektioner.