Resevaccin

Gula febern

 • Gula febern är en virusorsakad febersjukdom som oftast påverkar levern mycket kraftigt
 • Vissa länder har krav på vaccination före inresa
 • I vissa länder måste man visa upp intyg på giltig vaccination. För att certifikatet ska vara giltigt måste vaccinationen ha utförts minst tio dagar innan ankomst
 • En dos ger livslångt skydd
 • Vaccin skyddar 95 procent av de vaccinerade inom en vecka
finns i

Hepatit A

 • Hepatit A orsakas av ett virus som sprids främst via avloppsförorenat vatten, livsmedel och injektionsmissbruk
 • Rekommenderas för resor utanför Europa, men epidemiutbrott förekommer även i västvärlden. Östeuropa anses utgöra ett relativt riskområde
 • Nästan 100% skydd mot sjukdomen en månad dosen. Efter två vaccindoser beräknas skyddseffekten till minst 20 år. Även efter kontakt med viruset kan en dos vaccin ha skyddande effekt om det ges inom två veckor

Finns i
 • Twinrix
 • Ambrix
 • Havrix
 • Vaqta
 • ViATIM

Hepatit B

 • Hepatit B orsakas av ett virus som sprids via blod eller sexuell kontakt
 • Erbjuds till alla spädbarn
 •  Bör ges till personer som har utsatts för känd eller förmodad hepatit B-smitta
 • Rekommenderas vid längre eller upprepade resor till ett område där risken att smittas är större än i Sverige, till exempel Asien, Afrika eller Sydamerika.
 • Skyddseffekten efter tre doser är över 90 procent som är långvarigt, minst 10 - 15 år. Behovet av påfyllnadsdos är ännu inte klarlagt
Finns i
 • Twinrix
 • Ambrix
 • Engerix-B
 • Infanrix hexa

Japansk encefalit

 • Är en virusorsakad hjärninflammation med hög dödlighet som främst finns i Sydostasien och angränsande länder
 • Vaccinet rekommenderas till vuxna, ungdomar och barn i åldern två månader och äldre som kommer att vistas längre tid i länder där japansk encefalit är endemiskt eller som ska uppehålla sig på landsbygd i områden med många sjukdomsfall.
 • Efter den tredje dosen varar skyddet flera år
 • En andra påfyllnadsdos (dos 4) rekommenderas tio år efter den tredje dosen till vuxna i åldersgruppen 18-65 år, före eventuell återexponering
finns i

Kolera och ETEC

 • Symtomen börjar med akuta mag- och tarmsymtom med riklig, vattnig avföring vanligtvis dock inte kräkningar
 • Allvarliga, obehandlade fall kan avlida redan inom några timmar
 • De som planerar att leva under enkla hygieniska förhållanden i områden med stor risk för kolerasmitta, arbeta i flyktingläger eller de som äter magkatarr-/magsårsmediciner, har någon bakomliggande sjukdom som till exempel tarmsjukdom, diabetes, hjärt- eller njursjukdom (som innebär att man kan bli svårare sjuk) bör överväga vaccination
 •  Hos barn över fem år och vuxna var skyddseffekten 80-85 procent under de sex första månaderna och därefter cirka 70 procent. Hos barn i åldern 2-6 år inträdde en snabb försämring av skyddet efter sex månader.
finns i

Tyfoid

 • Tyfoidfeber är en svår sjukdom som i regel kräver sjukhusvård
 • Planeras vistelse en längre tid i länder med hög förekomst av tyfoidfeber rekommenderas vaccination  
 • Vaccinerna har cirka 50-80 procent skyddseffekt. Full skyddseffekt inträder vid 14 dagar efter vaccinationen
finns i
här finns vi

Saltsjökliniken

Ormingeplan 3

Saltsjö Boo

13230

 
e-post är miljövänligt
 
ring oss

Vardagar 8:15 - 19
Lördagar 10 - 16
Söndagar 11 - 16