Preeklampsi

Preeklampsi är en graviditetskomplikation som kännetecknas av högt blodtryck och tecken på skador på ett annat organsystem, oftast lever och njurar. Preeklampsi börjar vanligtvis efter 20 veckors graviditet hos kvinnor vars blodtryck hade varit normalt. Obehandlad, preeklampsi kan leda till allvarliga - till och med dödliga - komplikationer för både mor och barnet.