PPD-test
400 :-

Tuberkulintest, TST, utförs med tuberkulin renat proteinderivat (PPD) för att man ska få en uppfattning om barnet har smittats med tuberkulosbakterier tidigare eller blivit vaccinerad.