Polycystiskt äggstockssyndrom

Polycystiskt äggstockssyndrom (PCOS) är en hormonell störning som är vanlig hos kvinnor i reproduktionsåldern. Kvinnor med PCOS kan ha sällsynta eller förlängda menstruationer eller överskott av manligt hormon (androgen). Äggstockarna kan utveckla många små vätskesamlingar (folliklar) och misslyckas med att regelbundet släppa ägg.
Den exakta orsaken till PCOS är okänd. Tidig diagnos och behandling tillsammans med viktminskning kan minska risken för långvariga komplikationer som typ 2-diabetes och hjärtsjukdom.