Neuropati

Perifer neuropati, ett resultat av skador på nerverna utanför hjärnan och ryggmärgen (perifera nerver), orsakar ofta svaghet, domningar och smärta, vanligtvis i dina händer och fötter. Det kan också påverka andra delar av kroppen. Perifera nervsystem skickar information från din hjärna och ryggmärg (centrala nervsystemet) till resten av kroppen. De perifera nerverna skickar också sensorisk information till centrala nervsystemet. Perifer neuropati kan bero på traumatiska skador, infektioner, metaboliska problem, ärftliga orsaker och exponering för toxiner. En av de vanligaste orsakerna är diabetes.