Myasthenia Gravis

Multipel skleros (MS) är en potentiellt invalidiserande sjukdom i hjärnan och ryggmärgen (centrala nervsystemet).
I MS attackerar immunsystemet skyddshöljet (myelin) som täcker nervfibrer och orsakar kommunikationsproblem mellan din hjärna och resten av kroppen. Så småningom kan sjukdomen orsaka permanent skada eller försämring av nerverna. Tecken och symtom på MS varierar mycket och beror på mängden nervskador och vilka nerver som påverkas. Vissa personer med svår MS kan förlora förmågan att gå självständigt eller alls, medan andra kan uppleva långa perioder av remission utan några nya symtom.