Multipelt myelom

Multipelt myelom är en cancer som bildas i en typ av vita blodkroppar som kallas en plasmacell. Plasmaceller hjälper dig att bekämpa infektioner genom att skapa antikroppar som känner igen och attackerar bakterier. Multipelt myelom får cancerceller att ackumuleras i benmärgen, där de tränger ut friska blodkroppar. I stället för att producera användbara antikroppar producerar cancercellerna onormala proteiner som kan orsaka komplikationer.