Meningit

Meningit är en inflammation i vätskan och membranen (hjärnhinnorna) som omger hjärnan och ryggmärgen.
Svullnad från hjärnhinneinflammation utlöser vanligtvis tecken och symtom som huvudvärk, feber och en stel nacke.
De flesta fall av hjärnhinneinflammation i USA orsakas av en virusinfektion, men bakterie-, parasit- och svampinfektioner är andra orsaker. Vissa fall av hjärnhinneinflammation förbättras utan behandling på några veckor. Andra kan vara livshotande och kräver akut antibiotikabehandling.