Menevo
610 :-

Menveo är ett vaccin för aktiv immunisering av barn (från 2 år), ungdomar och vuxna som riskerar att utsättas för en bakterie som heter Neisseria meningitidis serogrupp som kan orsaka allvarliga och ibland livshotande infektioner som hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. För barn (från 2 år), ungdomar och vuxna: en enkel (0,5 ml) injektion ges