Mat och vatten förgiftningar

Mat- och vattenförgiftning, även kallad livsmedelsburen sjukdom, är sjukdom som orsakas av att äta förorenad mat och vatten. Smittsamma organismer - inklusive bakterier, virus och parasiter - eller deras toxiner är de vanligaste orsakerna till förgiftningen. Smittsamma organismer eller deras toxiner kan förorena livsmedel vid vilken process eller produktion som helst. Livsmedelsförgiftningssymptom, som kan börja inom några timmar efter att ha ätit förorenad mat, inkluderar ofta illamående, kräkningar eller diarré,