Malaria

Malaria är en sjukdom som orsakas av en parasit. Parasiten överförs till människor genom bett av infekterade myggor. Människor som har malaria känner sig vanligtvis mycket sjuka med hög feber och skakningar. Medan sjukdomen är ovanlig i tempererade klimat är malaria fortfarande vanligt i tropiska och subtropiska länder.