Lynch syndrom

Lynch syndrom är ett ärftligt tillstånd som ökar risken för koloncancer, endometriecancer och flera andra cancerformer. Lynch syndrom har historiskt varit känt som ärftlig nonpolyposis kolorektal cancer (HNPCC).
Ett antal ärftliga syndrom kan öka risken för koloncancer eller endometriecancer, men Lynch syndrom är det vanligaste.
Familjer som har Lynchs syndrom har vanligtvis fler fall av tjocktarmscancer eller endometriecancer än vad som vanligtvis förväntas. Lynch syndrom orsakar också att cancer uppträder vid en tidigare ålder än vad de kan göra i allmänheten.