Lunginflammation

Lunginflammation är en infektion som inflammerar luftsäckarna i en eller båda lungorna. Luftsäckarna kan fyllas med vätska eller pus (purulent material), vilket orsakar hosta med slem eller pus, feber, frossa och andningssvårigheter. En mängd olika organismer, inklusive bakterier, virus och svampar, kan orsaka lunginflammation. Lunginflammation kan variera i allvar från mild till livshotande. Det är allvarligast för spädbarn och småbarn, personer äldre än 65 år och personer med hälsoproblem eller försvagat immunförsvar.