Lungcancer

Lungcancer är en typ av cancer som börjar i lungorna. Lungorna är två svampiga organ i bröstet som tar in syre när man andas in och släpper ut koldioxid när man andas ut. Lungcancer är den främsta orsaken till cancerdöd i världen.
Människor som röker har störst risk för lungcancer, även om lungcancer också kan förekomma hos personer som aldrig har rökt. Risken för lungcancer ökar med tiden och antalet cigaretter du har rökt. Om man slutar röka, även efter att ha rökt i många år, kan man avsevärt minska dina chanser att utveckla lungcancer.