Livmoderhalscancer

Endometriecancer är en typ av cancer som börjar i livmodern. Livmodern är det ihåliga, päronformade bäckenorganet där fosterutveckling sker. Endometriecancer börjar i skiktet av celler som bildar livmoderns foder (endometrium).
Endometriecancer kallas ibland livmodercancer. Andra typer av cancer kan bildas i livmodern, inklusive livmoder sarkom, men de är mycket mindre vanliga än endometriecancer.
Endometriecancer upptäcks ofta i ett tidigt skede eftersom det ofta ger onormal vaginal blödning. Om endometriecancer upptäcks tidigt botar endometriecancer ofta kirurgiskt genom att ta bort livmodern.