Leversjukdomar

Levern är ett organ som är ungefär lika stort som en fotboll. Den sitter precis under din revben på höger sida av buken. Levern är viktig för att smälta mat och rensa din kropp av giftiga ämnen. Leversjukdom kan vara ärftlig (genetisk). Leverproblem kan också orsakas av en mängd olika faktorer som skadar levern, såsom virus, alkoholanvändning och fetma. Med tiden kan tillstånd som skadar levern leda till ärrbildning (cirros), vilket kan leda till leversvikt, ett livshotande tillstånd. Men tidig behandling kan ge levern tid att läka.