Levercancer

Levercancer är cancer som börjar i cellerna i din lever. Din lever är ett fotbollsorgan som sitter i den övre högra delen av buken, under din membran och ovanför magen. Flera typer av cancer kan bildas i levern. Den vanligaste typen av levercancer är hepatocellulärt karcinom, som börjar i den huvudsakliga typen av leverceller (hepatocyter). Andra typer av levercancer, såsom intrahepatisk kolangiokarcinom och hepatoblastom, är mycket mindre vanliga.