Leukemi

Leukemi är cancer i kroppens blodbildande vävnader, inklusive benmärgen och lymfsystemet.
Det finns många typer av leukemi. Vissa former av leukemi är vanligare hos barn. Andra former av leukemi förekommer mestadels hos vuxna.
Leukemi involverar vanligtvis de vita blodkropparna. Vita blodkroppar är potenta infektionskämpar - de växer och delar sig normalt på ett ordnat sätt, eftersom din kropp behöver dem. Men hos personer med leukemi producerar benmärgen onormala vita blodkroppar, som inte fungerar ordentligt.