SmartLab

Färdiga packet

Smal

500 :-

Vi kollar:
 • Blodstatus
 • Blodsocker
 • Kolesterol
 • Urin
 • Läkarkommentar
 • Läkarbesök(Tillval)

Medium

1000 :-

Allt i Smal plus:
 • Njurfunktion(Kreatinin)
 • Leverprov
 • Inflammation

Stor

1500 :-

Allt i Medium plus:
 • Sköldkörtel(TSH)
 • Prostata för män > 50 år
 • Vitaminer och mineraler

Mest populär

Sköldkörtel S

350 :-

 • TSH
 • T3
 • T4

Sköldkörtel L

700 :-

 • TSH
 • T3
 • T4
 • TBOAb
 • TRAK

Stresshormon

300 :-

 • Kortisol

Binjure

300 :-

 • DHEAS

Testosteron S

300 :-

 • Testosteron

Testosteron L

750 :-

 • Testosteron
 • SHBG
 • LH
 • Blodstatus

Östrogen

300 :-

 • Östrogen

Progesteron

300 :-

 • Progesteron

FSH

350 :-

 • FSH
 • Östrogen

PSA

300 :-

 • PSA

Inflammation

450 :-

 • CRP
 • ESR
 • Blodstatus
 • Vita Blodkroppar 

Leverprov S

300 :-

 • ALAT
 • ASAT
 • ALK-P

Leverprov L

450 :-

 • ALAT
 • ASAT
 • ALK-P
 • Bilirubin

Njure S

300 :-

 • Kreatinin
 • Albumin
 • Kalcium

Njure L

500 :-

 • Kreatinin
 • Albumin
 • Kalcium
 • Cystatin-C

Hjärttest

400 :-

 • Blodfetter
 • Blodsocker
 • Blodstatus

Diabetes

350 :-

 • Blodsocker
 • HbA1c

Diabetes L

500 :-

 • Blodsocker
 • Hba1c
 • Blodfetter
 • Urin

Ledvärk

1000 :-

 • CRP
 • ESR
 • RF
 • ANA
 • ANCA

Alkohol

850 :-

 • GGT

Vit & Mineraler

1000 :-

 • Vit. B12
 • Folsyra
 • Vit. D
 • Zink
 • Kalium
 • Natrium
 • Kalcium
 • Magnesium
 • Selen

Järnbrist

400 :-

 • Blodstatus
 • Järn 
 • Järndepo
 • TIBC
 • Ferritin

Zinkbrist

300 :-

 • Zink

D-vitamin

400 :-

 • 25(OH)D
 • Kalcium, joniserat kalcium
 • PTH
 • Kreatinin

Vit. B12

300 :-

 • B12

Folat

300 :-

 • Folat

Graviditet

350 :-

 • hCG

Pollenallergi

900 :-

 • Pricktest
 • Phadiatop

Gluten

600 :-

 • Glutenintolerans

Matallergi

1400 :-

 • Komjölk
 • Ägg
 • Soja
 • Vete
 • Jordnöt

Kvalster

1250 :-

 • Pricktest
 • Ig-E screening
 • Specifika IgE-analys för kvalster

Trädpollen

600 :-

 • Specifika IgE-analys för trädpollen

Gräs

600 :-

 • Specifika IgE-analys för gräs